A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vezetése elkötelezett a minőség- és környezetközpontú irányítással kapcsolatban és a megrendelések teljesítésénél a megbízható minőséget helyezi üzleti stratégiájának középpontjába. A megrendelők igényeinek mind magasabb szintű kielégítése érdekében legfontosabb cél a folyamatok állandó korszerűsítése, javítása, a minőséget befolyásoló belső szabályozások és a vállalatirányítási rendszer fejlesztése.

BKV Vasúti Járműjavító Kft. környezeti politikája

BKV Vasúti Járműjavító Kft. minőségirányítási politikája

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. vezetése elkötelezett a minőségirányítással kapcsolatban és a megrendelések teljesítésénél a megbízható minőséget helyezi üzleti stratégiájának középpontjába. A megrendelők igényeinek mind magasabb szintű kielégítése érdekében a legfontosabb cél a folyamatok állandó korszerűsítése, javítása, a minőséget befolyásoló belső szabályozások és a vállalatirányítási rendszer folyamatos fejlesztése.

Társaságunk minden munkatársa a jó minőséget és a minőségbiztosítást tekinti meghatározónak a villamosvasúti, elővárosi és gyorsvasúti járművek, fődarabok és alkatrészek javítása, gyártása; acélszerkezetek, vasúti kitérők, átszelések gyártása, közúti járművek gyártása, karbantartása javítása és felújítása során.

  • A vezetőség elkötelezetten törekszik a minőségirányítási rendszer megbízható működtetésére, termelési folyamataink hatékonyságának növelésére, ezáltal a városi tömegközlekedés műszaki és esztétikai színvonalának jobbítására.
  • Társaságunk kiemelten fontosnak tartja a minőségközpontú szemlélet érvényesülését az érdekelt felek magasabb szintű kielégítése érdekében.
  • A munkatársakban tudatosítjuk a velük szemben támasztott igényeinket és elvárásainkat, céljaink elérése és vevőink termékeinkkel való megelégedése érdekében.
  • Javítási, gyártási eljárásainkat és műszaki eszközeit tervszerűen fejlesztjük, eleget kívánunk tenni a folyamatos minőségfejlesztés, minőségbiztosítás, valamint a veszteségcsökkentés követelményeinek.
  • A hatékony vevőkapcsolat kialakításához a vállalatirányítási rendszert olyan fokra emeltük, amely pontos, naprakész, követhető tevékenységek által biztosítja a minőségi munka alapfeltételeit.
  • Társaságunk hangsúlyt fektet arra, hogy a szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse, ezzel is elősegítve vevői elégedettségét és hosszú távú megtartását.
  • A készített, valamint a vevő által biztosított dokumentációk műszaki tartalma, formája és minősége megfelel a vonatkozó követelményeknek és elvárásoknak.
  • A munkatársak képzettségi szintjét, kompetenciáit folyamatosan javítjuk, fejlesztjük, a minőségi munkát végzőket erkölcsileg és anyagilag is elismerjük.
  • Társaságunk mindenkor jogkövető magatartást folytat.

 

A minőségcélok elérése érdekében Társaságunk MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszert működtet és tart fenn.

 

Budapest, 2020. március 09.

 

Tanúsítványaink:

 

Kapcsolódó dokumentumok

A file-okat letöltheti a file neve mellett található letöltés gombra kattintva.

MSZ_EN_ISO9001_2015_MAGYAR (1,4Mb )
MSZ_EN_ISO9001_2015_ANGOL (1,4Mb )
MSZ_EN_ISO14001_2015_MAGYAR (1,4Mb )
MSZ_EN_ISO14001_2015_ANGOL (1,4Mb )
MSZ_EN_15085-2015_ANGOL (195,2Kb )