1.9. Alapított szervek

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye


A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

1.10. Lapok

  • 2019.2.14.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.

 

 

 

1.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

  • 2019.2.14.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Tulajdonos: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)

Levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11.
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.
Központi telefonszáma: + 36 1 461-65-00
E-mail cím: bkv@bkv.hu
Honlap: http://www.bkv.hu
1997.07.01.

1.12. Juttatások

  • 2022.2.22.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a Fővárosi Önkormányzat állapította meg, melynek mértéke 2023. évben:

  • a felügyelőbizottság elnöke részére a minimálbér összegének másfélszerese/hó;
  • a felügyelőbizottsági tagok részére: a minimálbér összege/hó;
  • Ügyvezető díjazása megbízási jogviszony alapján 400.000.- Ft/hónap.