A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A BKV Vasúti Járműjavító Kft-nél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben információ.